RAVKUporablja se za regulacijo temperature v manjših bojlerjih ali toplotnih menjalnikih v radiatorskih sistemih.

RAVK je regulator temperature brez pomožne energije, ki se ga uporablja s prehodnimi ventili RAV-/8, VMT-/8 in VMA ali tripotnimi ventili VMV.
RAVK se uporablja s tripotnimi ventili VMV 15 in VMV 20 za regulacijo temperature mešalnih krogov.

Termostat v kombinaciji s prehodnimi ventili RAV, VMT in VMA pri povišani temperaturi zapira pretok vode, v kombinaciji s tripotnim ventilom VMV pa pri povišani temperaturi zapira pot B-AB.


RAVK

Tehnični podatki

Dokumentacija

Avdio-video zapisi
 
SAC ruler
SACRuler.zip (1,8 Mb), Oznaka literature: VVKQA100, Jezik: Brez teksta, Datum izdaje: 18/02 2008
 


Certifikati
 
MANUFACTURER’S DECLARATION - RAVI, AVT, AFT, STM, STL, STFW
VCLJD302_Manufacturer's declaration - RAVI, AVT, AFT, STM, STFW, IHX.pdf (0,2 Mb), Oznaka literature: VCLJD302, Jezik: English, Datum izdaje: 06/03 2017
 


Navodila
 
RAVK (25-45 oC)
VIFAE12Z_RAVK_25-45.pdf (0,9 Mb), Oznaka literature: VIFAE12Z, Jezik: (2Z) GB,PL, Datum izdaje: 26/05 2009
 
RAVK (25-65oC)
VI52H92Z_RAVK.pdf (0,8 Mb), Oznaka literature: VI52H92Z, Jezik: (2Z) GB,PL, Datum izdaje: 28/11 2014
 


Tehnični opis
 
RAVK
VD52B402_RAVK.pdf (1,0 Mb), Oznaka literature: VD52B402, Jezik: English, Datum izdaje: 29/09 2015
 
VMT
VMT_VD52I802.pdf (0,6 Mb), Oznaka literature: VD52I802, Jezik: English, Datum izdaje: 06/10 2006